• مسئله 

 

یک گوی کوچک را با زاویه تتا به سمت بالای سطح شیبداری که با افق زاویه آلفا می سازد پرتاب می کنیم.

 

  1. برد این پرتابه را روی سطح شیب دار بیابید 
  2. اندازه تتا را بر حسب آلفا به گونه ای بیابید که برد ماکسیمم شود
  • جواب
  1. ابتدا معادله حرکت پرتابی در دو بعد را می نویسیم. 
  2. مختصات را بر حسب برد پیدا میکنیم و با حل معادله ای R را بدست می آوریم.
  3. بعد هم از R مشتق میگیریم و برابر صفر قرار می دهیم .
  4. و با حل معادله زاویه مورد نظر را می یابیم. 
در آینده مسئله مشابهی را با راه کاملا متفاونی حل خواهیم کرد...