همانطور که در قسمت تماس با ما بیان شد، هدف اصلی تیم تکانه نشر مطالبی پیرامون مسائل فیزیک دانشگاهی، المپیادی و دبیرستانی است. و اکثر آموزش از طریق همین سایت نشر داده می شود.

لازم به ذکر است که ما برای سهولت یادگیری آزمون هایی در خصوص مرحله دوم المپیاد و فیزیک عمومی 1 و 2 به صورت مجازی برگزار می کنیم. زمان این آزمون ها از طریق کانال و سایت اعلام می شود.

هم چنین مدتی است که تصمیم گرفتیم کلاس هایی برای المپیادی ها برگزار کنیم.

برای اطلاع بیشتر به صفحه تماس با ما مراجعه کنید.