در صورت تمایل برای ثبت نام در کلاس های خصوصی فیزیک دبیرستان و المپیاد و مشاوره المپیاد فیزیک به این آیدی تلگرام پیغام دهید تا هماهنگی های لازم انجام شود.

 

توضیحات:

آموزش فیزیک دبیرستان: در این بخش به آموزش فیزیک و حل مسائل تالیفی تیم تکانه پرداخته می شود.

آموزش المپیاد فیزیک: در این بخش علاوه بر آموزش به شما  یک بانک سوال و Pdf  کتاب ها و منابع المپیاد تحویل داده می شود.

مشاوره المپیاد فیزیک: این قسمت به صورت مجازی تشکیل می شود و ضمن تعیین سطح شما برنامه مطالعاتی مناسب و جامعی هم به شما پیشنهاد می کنیم.

 تماس با ما